Väljavõte 10.09.2015 toimunud lastevanemate üldkoosoleku protokollist