8. b klass - füüsika tund kinos Artis "Kuidas ehitada kosmoselaeva".